Latitude E5440

7.900.0008.900.000

  • Core i5 4th
  • RAM 8G
  • SSD 256G
  • Geforce 720M 2G
  • 14″
Xóa

Option +500k:

  • - HDD đổi SSD 128G.
  • - SSD 128G lên 256G.
  • - RAM 4G lên 8G.