Máy tính bộ ráp mới

  1. Lựa các máy tự ráp có sẵn trong bảng báo giá. Xem Bảng giá tổng hợp (chọn mục PC ráp)
  2. Tự lựa các linh kiện yêu thích gồm: Vỏ máy, Mainboard, CPU, RAM, Nguồn,… Shop sẽ báo giá và nhập linh kiện để ráp.
  3. Đưa ra cấu hình shop sẽ ráp máy đáp ứng yêu cầu của khách.

Option +500k:

  • - HDD đổi SSD 128G.
  • - SSD 128G lên 256G.
  • - RAM 4G lên 8G.