Máy tính đồng bộ nhập khẩu

  1. Lựa các máy tự ráp có sẵn trong bảng báo giá. Xem Bảng giá tổng hợp (chọn mục PC nhập)
  2. Hoặc đưa ra cấu hình đề nghị và shop sẽ nhập máy theo ý khách.

Option +500k:

  • - HDD đổi SSD 128G.
  • - SSD 128G lên 256G.
  • - RAM 4G lên 8G.