Elitebook Folio 9470m

6.300.000

  • Core i5-3300U / i7-3600U
  • RAM 4G
  • SSD 128G / 256G
  • 14″

Option +500k:

  • - HDD đổi SSD 128G.
  • - SSD 128G lên 256G.
  • - RAM 4G lên 8G.