laptop may tinh workstation cu gia re nhap khau va camera
laptop may tinh bo dong bo cu gia re nhap khau va camera 4

  Tin tức từ Fanpage

Bảng giá tổng hợp

MÁY BỘ PC – CAMERA & LINH KIỆN

635.0004.850.000

 • Kết nối Wifi.
 • Hồng ngoại ban đêm.

180.0003.130.000

 • RAM
 • HDD / SSD
 • Thẻ nhớ chuyên Camera
 • Pin / Adapter

3.500.00016.200.000

 • Lựa các máy tự ráp có sẵn.
 • Tự lựa các linh kiện yêu thích gồm: Vỏ máy, Mainboard, CPU, RAM, Nguồn,... Shop sẽ báo giá và nhập linh kiện để ráp.
 • Đưa ra cấu hình shop sẽ ráp máy đáp ứng yêu cầu của khách.

 • Lựa các máy tự ráp có sẵn trong bảng báo giá.
 • Hoặc đưa ra cấu hình đề nghị và shop sẽ nhập máy theo ý khách.

9.600.000

 • Core i5 4th
 • RAM 4G
 • SSD 128G
 • 14"

11.300.000

 • Core i3 6th
 • RAM 8G
 • SSD 256G
 • 14"

6.700.000

 • Core i7-620M
 • RAM 4G
 • HDD 500G
 • Nvidia 3100M
 • 15.6"

13.200.000

 • Core i7-4810MQ
 • RAM 8G
 • SSD 256G
 • 15.6"

9.500.000

 • Core i5-4300U
 • RAM 4G
 • SSD 128G
 • 12.5"

11.200.000

 • Core i5 6th
 • RAM 8G
 • SSD 256G
 • 12.5"

9.200.000

 • Core i5-4300U
 • RAM 4G
 • SSD 128G
 • 14" HD+

11.700.000

 • Core i5-6300U
 • RAM 8G
 • SSD 256G
 • 14" Full HD

13.400.000

 • Core i7-3700MQ
 • RAM 8G
 • SSD 256G
 • Nvidia K2000 2G
 • 15.6" FHD

14.200.000

 • Core i7-4800MQ
 • RAM 8G
 • SSD 180G
 • VGA rời 2G
 • 15.6"

20.700.000

 • Core i7-4900MQ
 • RAM 16G
 • SSD 256G
 • Quadro K3100M 4G
 • 17.3" FHD

6.700.000

 • Core i5
 • RAM 4G
 • SSD 128G
 • 14″

8.100.000

 • Core i5-3320M
 • RAM 4G
 • SSD 128G
 • Nvidia 5200M
 • 14″

10.300.000

 • Core i5 6300U
 • RAM 8G
 • SSD 256G
 • 12.5"

9.800.000

 • Core i5-5300U
 • RAM 8G
 • SSD 256G
 • 14"

10.600.000

 • Core i5-6300U
 • RAM 8G
 • SSD 256G
 • 14"

14.700.000

 • Core i5-7300U
 • DDR4 8G
 • SSD 256G
 • 14″ Full HD

7.600.000

 • Core i5-3320M
 • RAM 4G
 • SSD 120G
 • 14"

7.800.000

 • Core i5-2500M
 • RAM 4G
 • SSD 128G
 • AMD 6470M 1G
 • 15.6"
   

8.400.000

 • Core i5 3th
 • RAM 4G
 • SSD 128G
 • 14"

9.200.000

 • Core i5-4210U
 • RAM 4G
 • SSD 120G
 • 14"

9.700.000

 • Core M-5Y71 (~ i5-4210U)
 • RAM 8G
 • SSD 256G
 • 12.5" FHD

10.800.000

 • Core i5-4300U
 • RAM 4G
 • SSD 128G
 • 14 inch

12.300.000

 • Core i5-6300U
 • RAM 8G
 • SSD 256G
 • 14.0" FHD

8.600.000

 • Core i5 4th
 • RAM 4G
 • SSD 128G
 • 12.5"

9.500.000

 • Core i5-5th
 • RAM 4G
 • SSD 120G
 • 12.5 inch