Bảng giá tổng hợp

SốLoạiModel / Cấu hìnhGiá
1Laptop nhậpDell Latitude E6220 ( i5-2520M / 4G / 320G / 12.5" )Liên hệXem hình
2Laptop nhậpDell Latitude E6230 ( i5-3320M / 4G / 320G / 12.5" )Liên hệXem hình
3Laptop nhậpDell Latitude E7240 ( i5-4300U / 4G / SSD 128G / 12.5" )Liên hệXem hình
4Laptop nhậpDell Latitude E7240 ( i7-4600U / 4G / SSD 128G / 12.5" )Liên hệXem hình
5Laptop nhậpDell Latitude E7250 ( i5-5300U / 4G / SSD 128G / 12.5" )Liên hệXem hình
6Laptop nhậpDell Latitude E7250 ( i7-5600U / 4G / SSD 128G / 12.5" )Liên hệXem hình
7Laptop nhậpDell Latitude E7270 ( i5-6300U / 8G / SSD 256G / 12.5" )Liên hệXem hình
8Laptop nhậpDell Latitude E4310 ( i5-520M / 4G / 320G / 13.3" )Liên hệXem hình
9Laptop nhậpDell Latitude E6320 ( i5-2520M / 4G / 250G / 13.3" )Liên hệXem hình
10Laptop nhậpDell Latitude E5420 ( i5-2520M / 4G / SSD 128G / 14" )Liên hệXem hình
11Laptop nhậpDell Latitude E5440 ( i5-4310U / 4G / SSD 128G / 14" )Liên hệXem hình
12Laptop nhậpDell Latitude E5450 ( i5-5300U / 8G / 500G / 14" )Liên hệXem hình
13Laptop nhậpDell Latitude E5450 ( i5-5300U / 8G / SSD 360G / FHD 14" )Liên hệXem hình
14Laptop nhậpDell Latitude E5470 ( i5-6300U / 8G / SSD 256G / 14" )Liên hệXem hình
15Laptop nhậpDell Latitude E5480 ( i3-7100U / 8G / SSD 256G / 14" )Liên hệXem hình
16Laptop nhậpDell Latitude E6410 ( i5-520M / 4G / SSD 180G / 14" )Liên hệXem hình
17Laptop nhậpDell Latitude E6420 ( i5-2520M / 4G / SSD 128G / 14" )Liên hệXem hình
18Laptop nhậpDell Latitude E6440 ( i5-4300M / 8G / SSD 256G / 14" )Liên hệXem hình
19Laptop nhậpDell Latitude E6430 ( i5-3320M / 4G / SSD 128G / Nvidia 5200M / 14" )Liên hệXem hình
20Laptop nhậpDell Latitude E7440 ( i5-4300U / 4G / SSD 128G / HD+ 14" )Liên hệXem hình
21Laptop nhậpDell Latitude E7470 ( i5-6300U / 8G / SSD 256G / FHD 14" )Liên hệXem hình
22Laptop nhậpDell Latitude E7470 ( i7-6600U / 8G / SSD 256G / FHD 14" )Liên hệXem hình
23Laptop nhậpDell Latitude E7480 ( i5-6300U / 8G / SSD 256G / FHD 14" )Liên hệXem hình
24Laptop nhậpDell Latitude E5530 ( i5-3320M / 4G / 320G / 15.6" )Liên hệXem hình
25Laptop nhậpDell Latitude E6510 ( i5-520M / 4G / 250G / 15.6" )Liên hệXem hình
26Laptop nhậpDell Latitude E6510 ( i7-620M / 4G / 500G / Nvidia 3100M / 15.6" )Liên hệXem hình
27Laptop nhậpDell Latitude E6520 ( i5-2520M / 4G / 500G / 15.6" )Liên hệXem hình
28Laptop nhậpDell Latitude E6530 ( i7-3520M / 8G / SSD 256G / Nvidia 5400M / 15.6" )Liên hệXem hình
29Laptop nhậpDell Latitude E6540 ( i7-4600M / 8G / SSD 256G / 15.6" )Liên hệXem hình
30Laptop nhậpDell Workstation Precision M4600 ( i7-2620M / 8G / SSD 256G / Amd M5950 / 15.6" )Liên hệXem hình
31Laptop nhậpDell Workstation Precision M4700 ( i7-3840MQ / 8G / SSD 256G / Nvidia K2000 2G / FHD 15.6" )Liên hệXem hình
32Laptop nhậpDell Workstation Precision M4800 ( i7-4800MQ / 8G / SSD 256G / Nvidia K2100 2G / FHD 15.6" )Liên hệXem hình
33Laptop nhậpDell Workstation Precision M4800 ( i7-4800MQ / 8G / SSD 180G / Amd M5100 2G / 15.6" )Liên hệXem hình
34Laptop nhậpDell Workstation Precision M5510 Cảm ứng ( i7-4800MQ / 8G / SSD 180G / Amd M5100 2G / 15.6" )Liên hệXem hình
35Laptop nhậpDell Workstation Precision M5520 ( i7-7820HQ / 8G / SSD 256G / Nvidia M1200 / 15.6" )Liên hệXem hình
36Laptop nhậpDell Workstation Precision M6700 ( i7-4810MQ / 8G / SSD 256G / Nvidia K3000M 2G / FHD 17.3" )Liên hệXem hình
37Laptop nhậpDell Workstation Precision M6800 ( i7-4810MQ / 16G / SSD 256G / Nvidia K3100M 4G / FHD 17.3" )Liên hệXem hình
38Laptop nhậpHP Elitebook 1020 G1 ( M-5Y71 / 8G / SSD 256G / FHD 12.5" )Liên hệXem hình
39Laptop nhậpHP Elitebook 820 G2 ( i5-5300U / 4G / SSD 128G / 12.5" )Liên hệXem hình
40Laptop nhậpHP Elitebook 820 G3 ( i5-6300U / 8G / SSD 256G / 12.5" )Liên hệXem hình
41Laptop nhậpHP Elitebook 1040 G3 ( i5-6300U / 8G / SSD 256G / FHD 14" )Liên hệXem hình
42Laptop nhậpHP Elitebook 840 G1 ( i5-4300U / 8G / SSD 256G / 14" )Liên hệXem hình
43Laptop nhậpHP Elitebook 840 G2 ( i5-5300U / 4G / SSD 128G / 14" )Liên hệXem hình
44Laptop nhậpHP Elitebook 840 G3 ( i5-6300U / 8G / SSD 256G / 14" )Liên hệXem hình
45Laptop nhậpHP Elitebook 840 G4 ( i5-7300U / 8G / SSD 256G / FHD 14" )Liên hệXem hình
46Laptop nhậpHP Elitebook 8440p ( i5-520M / 4G / 320G / 14" )Liên hệXem hình
47Laptop nhậpHP Elitebook 8460p ( i5-2520U / 4G / 320G / 14" )Liên hệXem hình
48Laptop nhậpHP Elitebook 8470p ( i5-3320M / 4G / SSD 120G / 14" )Liên hệXem hình
49Laptop nhậpHP Elitebook 9470m ( i5-3320U / 4G / SSD 128G / 14" )Liên hệXem hình
50Laptop nhậpHP Elitebook 9480m ( i5-4200U / 8G / SSD 180G / 14" / Phím Led )Liên hệXem hình
51Laptop nhậpHP Elitebook 850 G1 ( i5-4300U / 4G / SSD 180G / Amd 8750M / 15.6" )Liên hệXem hình
52Laptop nhậpHP Elitebook 8560p ( i5-2520M / 4G / SSD 128G / Amd 6470M / 15.6" )Liên hệXem hình
53Laptop nhậpHP Elitebook 8560p ( i7-2620M / 4G / 320G / Amd 6470M / 15.6" )Liên hệXem hình
54Laptop nhậpHP Workstation Elitebook 8460w ( i5-2540M / 8G / 500G / Amd M3900 / 14" )Liên hệXem hình
55Laptop nhậpHP Workstation Elitebook 8540w ( i5-520M / 8G / 500G / Ati M5800 / 15.6" )Liên hệXem hình
56Laptop nhậpHP Workstation Elitebook 8570w ( i7-3720QM / 8G / SSD 256G / Nvidia K1000M 2G / 15.6" )Liên hệXem hình
57Laptop nhậpHP Workstation Elitebook 8570w ( i7-3840QM / 8G / SSD 128G / FirePro M4000 / 15.6" )Liên hệXem hình
58Laptop nhậpHP Workstation Zbook 17 ( i7-4700MQ / 8G / SSD 256G / Nvidia K610 / 17.3" )Liên hệXem hình
59Laptop nhậpLenovo Thinkpad X220 ( i5-2410M / 4G / 320G / 12.5" )Liên hệXem hình
60Laptop nhậpLenovo Thinkpad X230 ( i5-3320M / 4G / 320G / 12.5" )Liên hệXem hình
61Laptop nhậpLenovo Thinkpad X240 ( i5-4300U / 4G / SSD 128G / 12.5" )Liên hệXem hình
62Laptop nhậpLenovo Thinkpad X250 ( i5-5300U / 4G / SSD 120G / 12.5" )Liên hệXem hình
63Laptop nhậpLenovo Thinkpad L450 ( i5-5300U / 8G / SSD 180G / 14" )Liên hệXem hình
64Laptop nhậpLenovo Thinkpad T400 ( P8400 / 4G / SSD 128G / 14" )Liên hệXem hình
65Laptop nhậpLenovo Thinkpad T410 ( i5-520M / 4G / 320G / 14" )Liên hệXem hình
66Laptop nhậpLenovo Thinkpad T430 ( i5-3320M / 8G / 500G / 14" )Liên hệXem hình
67Laptop nhậpLenovo Thinkpad T440 ( i5-4300U / 4G / 320G / 14" )Liên hệXem hình
68Laptop nhậpLenovo Thinkpad T440s ( i5-4300U / 8G / SSD 240G / 14" )Liên hệXem hình
69Laptop nhậpLenovo Thinkpad T450 ( i5-4300U / 4G / SSD 128G / 14" )Liên hệXem hình
70Laptop nhậpLenovo Thinkpad T460 ( i5-6300U / 8G / SSD 256G / 14" )Liên hệXem hình
71Laptop nhậpLenovo Thinkpad E560 ( i5-6200U / 8G / SSD 256G / 15.6" )Liên hệXem hình
72Laptop nhậpLenovo Thinkpad E570 ( i5-7200U / 8G / SSD 256G / 15.6" )Liên hệXem hình
73Laptop nhậpLenovo Thinkpad T520 ( i7-2620M / 8G / 500G / Nvidia 4200M / 15.6" )Liên hệXem hình
74Laptop nhậpLenovo Workstation Thinkpad W520 ( i7-2720MQ / 8G / SSD 256G / Nvidia K2000 2G / 15.6" )Liên hệXem hình
75Laptop nhậpLenovo Workstation Thinkpad W540 ( i7-4800MQ / 8G / SSD 256G / Nvidia K1100 2G / 15.6" )Liên hệXem hình
76Laptop nhậpLenovo Workstation Thinkpad W541 ( i7-4810MQ / 8G / SSD 256G / Nvidia K1100 2G / 15.6" )Liên hệXem hình
77Linh kiệnRAM Laptop nhập 4G-DDR3 / DDR3L580.000 ₫Xem hình
78Linh kiệnRAM Laptop nhập 8G-DDR3 / DDR3L960.000 ₫Xem hình
79Linh kiệnRAM Laptop nhập 4G-DDR4690.000 ₫Xem hình
80Linh kiệnRAM Laptop nhập 8G-DDR4980.000 ₫Xem hình
81Linh kiệnRAM PC 4G780.000 ₫Xem hình
82Linh kiệnRAM PC 8G1.170.000 ₫Xem hình
83Linh kiệnRAM PC 16G1.980.000 ₫Xem hình
81Linh kiệnSSD 2.5" 120G860.000 ₫Xem hình
82Linh kiệnSSD 2.5" 240G1.120.000 ₫Xem hình
83Linh kiệnSSD 2.5" 480G1.920.000 ₫Xem hình
84Linh kiệnSSD mSata 120G980.000 ₫Xem hình
85Linh kiệnSSD mSata 240G1.550.000 ₫Xem hình
86Linh kiệnSSD M2 Sata 120G980.000 ₫Xem hình
87Linh kiệnSSD M2 Sata 240G1.370.000 ₫Xem hình
88Linh kiệnSSD M2 PCI-E 120G985.000 ₫Xem hình
89Linh kiệnSSD M2 PCI-E 240G1.490.000 ₫Xem hình
90Linh kiệnSSD M2 PCI-E 480G2.360.000 ₫Xem hình
91Linh kiệnHDD 2.5" 512G650.000 ₫Xem hình
92Linh kiệnHDD 2.5" 1T1.150.000 ₫Xem hình
93Linh kiệnHDD 2.5" 2T2.300.000 ₫Xem hình
84Linh kiệnHDD 3.5" 500G635.000 ₫Xem hình
85Linh kiệnHDD 3.5" 1T1.100.000 ₫Xem hình
86Linh kiệnHDD 3.5" 2T1.650.000 ₫Xem hình
87Linh kiệnHDD 3.5" 4T3.130.000 ₫Xem hình
88Linh kiệnThẻ nhớ chuyên Camera 32G180.000 ₫Xem hình
89Linh kiệnThẻ nhớ chuyên Camera 64G240.000 ₫Xem hình
90Linh kiệnThẻ nhớ chuyên Camera 128G410.000 ₫Xem hình
91Dịch vụCài lại Windows máy tính kèm các phần mềm văn phòng cơ bản150.000 ₫
92Dịch vụCài 2 Windows trên 1 máy250.000 ₫
93Dịch vụCài MacOS cho Macbook250.000 ₫
94Dịch vụCài HĐH Windows cho Macbook350.000 ₫
95Dịch vụCài HĐH Windows song song MacOS cho Macbook500.000 ₫
96Dịch vụCài driver các thiết bị như máy tính, máy in, máy scan… bị thiếu100.000 ₫
97Dịch vụChuyển Windows + Data từ HDD qua SSD300.000 ₫
98Dịch vụBackup / Phục hồi dữ liệu toàn bộ máy100.000 ₫
99Dịch vụCài đặt các phần mềm lớn, chuyên ngành đồ hoạ, điện ảnh, kiến trúc, xây dựng...(Tuỳ theo)
100Dịch vụChẩn đoán lỗi hư Laptop nhập, máy tính bàn, tìm linh kiện thay thế (nếu có)200.000 ₫
101Dịch vụTư vấn và nâng cấp máy tính mạnh hơn (chưa gồm giá liên kiện nâng cấp)200.000 ₫
102Dịch vụThi công mạng - Lắp đặt máy tính, camera văn phòng, công ty(Tuỳ theo)
103CameraEZVIZ để bàn / dán tường 1Mpx650.000 ₫Xem hình
104CameraEZVIZ để bàn / dán tường 2Mpx750.000 ₫Xem hình
105CameraEZVIZ xoay 2Mpx850.000 ₫Xem hình
106CameraEZVIZ ngoài trời 2Mpx1.150.000 ₫Xem hình
107CameraEZVIZ ngoài trời 2Mpx có đàm thoại1.680.000 ₫Xem hình
108CameraEZVIZ bộ gồm 1 đầu thu + 4 Camera wifi 2M ngoài trời4.850.000 ₫Xem hình
109CameraVANTECH xoay 1.3Mpx1.120.000 ₫Xem hình
110CameraVANTECH xoay 2Mpx1.260.000 ₫Xem hình
111CameraVITACAM xoay 2Mpx635.000 ₫Xem hình
112CameraVITACAM ngoài trời 1Mpx740.000 ₫Xem hình
113CameraVITACAM ngoài trời 2Mpx890.000 ₫Xem hình
114CameraYOOSEE xoay 1Mpx495.000 ₫Xem hình
115CameraYOOSEE xoay 2Mpx660.000 ₫Xem hình
116CameraYOOSEE ngoài trời 2Mpx910.000 ₫Xem hình
117CameraYOOSEE ngoài trời xoay đàm thoại 2Mpx1.230.000 ₫Xem hình
118Máy bộ rápi3-2100 / GIGABYTE H61 / DDR3 4G / SSD 120G3.700.000 ₫Xem hình
119Máy bộ rápG1840 / ASUS H81 / DDR3 4G / SSD 120G3.500.000 ₫Xem hình
120Máy bộ rápi5-4570 / GIGABYTE H81 / DDR3 4G / SSD 120G4.800.000 ₫Xem hình
121Máy bộ rápi3-4130 / MSI H81 / DDR3 4G / SSD 120G5.000.000 ₫Xem hình
122Máy bộ rápi5-4570 / MSI H81 / DDR3 4G / SSD 120G5.750.000 ₫Xem hình
123Máy bộ rápi3-4130 / MSI H81 / DDR3 4G / GTX 1050Ti 4G / SSD 120G8.670.000 ₫Xem hình
124Máy bộ rápi5-4570 / MSI H81 / DDR3 4G / GTX 1060 3G / SSD 120G10.250.000 ₫Xem hình
125Máy bộ rápi3-6100 / ASUS H110 / DDR4 4G / GTX 1060 3G / SSD 120G11.250.000 ₫Xem hình
126Máy bộ ráp5-6400 / ASUS H110 / DDR4 4G / GTX 1060 3G / SSD 120G12.150.000 ₫Xem hình
127Máy bộ rápi3-9100F / MSI H310 / DDR4 8G / GTX 1660 6G / SSD 120G13.700.000 ₫Xem hình
128Máy bộ rápi5-9400F / MSI H310 / DDR4 8G / GTX 1060 6G / SSD 120G16.200.000 ₫Xem hình
129Máy đồng bộDell Vostro Sff 3470 Wifi ( G-5400 / RAM 4G / 1T / DVDRW )7.050.000 ₫Xem hình
130Máy đồng bộDell Vostro Sff 3470 Wifi ( i3-8100 / RAM 4G / 1T / DVDRW )
8.550.000 ₫Xem hình
131Máy đồng bộDell Vostro Sff 3470 Wifi ( i5-8400 / RAM 8G / 1T / DVDRW )10.650.000 ₫Xem hình
132Máy đồng bộDell Vostro Sff 3470 Wifi ( i7-8700 / RAM 8G / 1T / DVDRW )13.950.000 ₫Xem hình
133Máy đồng bộDell Optiplex Sff 5050 ( G-4400 / RAM 4G / 500G ) / DVDRW )5.950.000 ₫Xem hình
134Máy đồng bộDell Optiplex Sff 5050 ( i3-7100 / RAM 4G / 500G ) / DVDRW )7.050.000 ₫Xem hình
135Máy đồng bộDell Optiplex Sff 5050 ( i5-7400 / RAM 4G / 500G ) / DVDRW )9.150.000 ₫Xem hình
136Máy đồng bộDell Optiplex Sff 5050 ( i7-7700 / RAM 4G / 500G ) / DVDRW )12.350.000 ₫Xem hình
137Máy đồng bộDell Optiplex Sff 3040/3050 ( G-3930 / RAM 4G / 500G ) / DVDRW )5.150.000 ₫Xem hình
138Máy đồng bộDell Optiplex Sff 3040/3050 ( i3-6100 / RAM 4G / 500G ) / DVDRW )6.050.000 ₫Xem hình
139Máy đồng bộDell Optiplex Sff 3040/3050 ( i5-6500s / RAM 4G / 500G ) / DVDRW )6.650.000 ₫Xem hình
140Máy đồng bộDell Optiplex Sff 3040/3050 ( i7-6700 / RAM 4G / 500G ) / DVDRW )10.250.000 ₫Xem hình
141Máy đồng bộDell Optiplex Sff 390/790 ( G860 / RAM 4G / 500G )3.050.000 ₫Xem hình
142Máy đồng bộDell Optiplex Sff 390/790 ( i3-2120 / RAM 4G / 500G )3.450.000 ₫Xem hình
143Máy đồng bộDell Optiplex Sff 390/790 ( i5-2500s / RAM 4G / 500G )3.750.000 ₫Xem hình
144Máy đồng bộDell Optiplex Sff 390/790 ( i7-2600 / RAM 4G / 500G )5.350.000 ₫Xem hình
145Máy đồng bộDell Optiplex 3010/7010 ( G-2130 / RAM 4G / 500G )3.550.000 ₫Xem hình
146Máy đồng bộDell Optiplex 3010/7010 ( i3-3220 / RAM 4G / 500G )3.950.000 ₫Xem hình
147Máy đồng bộDell Optiplex 3010/7010 ( i5-2500s / RAM 4G / 500G )4.150.000 ₫Xem hình
148Máy đồng bộDell Optiplex 3010/7010 ( i7-3770 / RAM 4G / 500G )5.950.000 ₫Xem hình
149Máy đồng bộDell Optiplex 3020/7020 ( G-3250 / RAM 4G / 500G )3.550.000 ₫Xem hình
150Máy đồng bộDell Optiplex 3020/7020 ( i3-4150 / RAM 4G / 500G )3.850.000 ₫Xem hình
151Máy đồng bộDell Optiplex 3020/7020 ( i5-4570s / RAM 4G / 500G )4.650.000 ₫Xem hình
152Máy đồng bộDell Optiplex 3020/7020 ( i7-4770s / RAM 4G / 500G )6.350.000 ₫Xem hình
153Máy đồng bộDell Workstation T1700 ( i3-4150 / RAM 8G / 500G )5.050.000 ₫Xem hình
154Máy đồng bộDell Workstation T1700 ( i5-4570s / RAM 8G / 500G )5.450.000 ₫Xem hình
155Máy đồng bộDell Workstation T1700 ( i7-4770s / RAM 8G / 500G )7.250.000 ₫Xem hình
156Máy đồng bộHP 6300 ( G-2130 / RAM 4G / 500G )3.550.000 ₫Xem hình
157Máy đồng bộHP 6300 ( i3-3220 / RAM 4G / 500G )3.950.000 ₫Xem hình
158Máy đồng bộHP 6300 ( i5-2500 / RAM 4G / 500G )4.150.000 ₫Xem hình
159Máy đồng bộHP 6300 ( i7-3770 / RAM 4G / 500G )5.950.000 ₫Xem hình
160Máy đồng bộHP 800 G1 ( G-3250 / RAM 4G / 500G )3.550.000 ₫Xem hình
161Máy đồng bộHP 800 G1 ( i3-4150 / RAM 4G / 500G )4.150.000 ₫Xem hình
162Máy đồng bộHP 800 G1 ( i5-4570s / RAM 4G / 500G )4.900.000 ₫Xem hình
163Máy đồng bộHP 800 G1 ( i7-4770s / RAM 4G / 500G )5.450.000 ₫Xem hình