Cáp chuyển đổi

80.000

  • Cáp chuyển đổi DisplayPort sang HDMI
  • Cáp chuyển đổi Mini DisplayPort sang HDMI
  • Cáp chuyển đổi VGA sang HDMI

Option +500k:

  • - HDD đổi SSD 128G.
  • - SSD 128G lên 256G.
  • - RAM 4G lên 8G.