Latitude E6510

6.700.000

  • Core i7-620M
  • RAM 4G
  • HDD 500G
  • Nvidia 3100M
  • 15.6″

Option +500k:

  • - HDD đổi SSD 128G.
  • - SSD 128G lên 256G.
  • - RAM 4G lên 8G.