Workstation Precision M4700

13.400.000

  • Core i7-3700MQ
  • RAM 8G
  • SSD 256G
  • Nvidia K2000 2G
  • 15.6″ FHD

Option +500k:

  • - HDD đổi SSD 128G.
  • - SSD 128G lên 256G.
  • - RAM 4G lên 8G.