Workstation Precision M4800

14.200.000

  • Core i7-4800MQ
  • RAM 8G
  • SSD 180G
  • VGA rời 2G
  • 15.6″

Option +500k:

  • - HDD đổi SSD 128G.
  • - SSD 128G lên 256G.
  • - RAM 4G lên 8G.