Workstation Precision M6800

20.700.000

  • Core i7-4900MQ
  • RAM 16G
  • SSD 256G
  • Quadro K3100M 4G
  • 17.3″ FHD

Option +500k:

  • - HDD đổi SSD 128G.
  • - SSD 128G lên 256G.
  • - RAM 4G lên 8G.