Latitude E4310

4.900.000

  • i5-520M
  • RAM 4G
  • HDD 320G
  • 13.3″

Option +500k:

  • - HDD đổi SSD 128G.
  • - SSD 128G lên 256G.
  • - RAM 4G lên 8G.