Latitude E6530

8.300.000

  • Core i7-3520M
  • RAM 8G
  • SSD 256G
  • Geforce 5400M 1G
  • 14″

Option +500k:

  • - HDD đổi SSD 128G.
  • - SSD 128G lên 256G.
  • - RAM 4G lên 8G.