Máy tính đồng bộ nhập khẩu

  • Lựa các máy tự ráp có sẵn trong bảng báo giá.
  • Hoặc đưa ra cấu hình đề nghị và shop sẽ nhập máy theo ý khách.

Option +500k:

  • - HDD đổi SSD 128G.
  • - SSD 128G lên 256G.
  • - RAM 4G lên 8G.