Latitude E5430

6.700.000

  • Core i7 3rd
  • RAM 8G
  • HDD 512G
  • 14″

Option +500k:

  • - HDD đổi SSD 128G.
  • - SSD 128G lên 256G.
  • - RAM 4G lên 8G.