Latitude E6410

4.200.000

  • Core i5-520M
  • RAM 4G
  • HDD 320G
  • 14″

Option +500k:

  • - HDD đổi SSD 128G.
  • - SSD 128G lên 256G.
  • - RAM 4G lên 8G.