Workstation Thinkpad W540

15.200.000

  • Core i7-4800QM
  • RAM 16G
  • SSD 256G
  • Quadro K1100M 2G
  • 15.6″ FHD

Option +500k:

  • - HDD đổi SSD 128G.
  • - SSD 128G lên 256G.
  • - RAM 4G lên 8G.