Workstation Precision M4600

8.900.000

  • Core i7-2620M
  • RAM 8G
  • SSD 128G
  • FirePro M5950 1G
  • 15.6″ FHD

Option +500k:

  • - HDD đổi SSD 128G.
  • - SSD 128G lên 256G.
  • - RAM 4G lên 8G.