Workstation Zbook 15

12.500.000

  • Core i7-4800MQ
  • RAM 8G
  • SSD 240G
  • 15.6″
  • Quadro K2100M 2G

Option +500k:

  • - HDD đổi SSD 128G.
  • - SSD 128G lên 256G.
  • - RAM 4G lên 8G.