LAPTOP NHẬP KHẨU

Hiển thị 1–40 của 61 kết quả

7.100.000

 • Core i5 5th
 • RAM 4G
 • SSD 128G
 • 12.5"

7.200.000

 • Core i5-5300U
 • RAM 4G
 • SSD 128G
 • 12.5"

Giảm giá
8.900.000 8.300.000

 • Core i5 6300U
 • RAM 8G
 • SSD 256G
 • 12.5"

8.100.000

 • Core i5-5300U
 • RAM 8G
 • SSD 256G
 • 14"

Giảm giá
9.400.000 8.900.000

 • Core i5-6300U
 • RAM 8G
 • SSD 128G
 • 14"

10.700.000

 • Core i5-7300U
 • RAM 8G
 • SSD 256G
 • 14"

4.200.000

 • Core i5-520M
 • RAM 4G
 • HDD 320 GB
 • 14"

4.300.000

 • Core i5-2520M
 • RAM 4G
 • HDD 320G
 • 14"

Giảm giá
5.700.000 5.500.000

 • Core i5-3320M
 • RAM 4G
 • HDD 500G
 • 14"

8.100.000

 • Core i5-4300U
 • RAM 4G
 • SSD 180 GB
 • Radeon 8750M 2G
 • 15.6"

6.100.000

 • Core i5-2500M
 • RAM 4G
 • SSD 128G
 • AMD 6470M 1G
 • 15.6"
   

8.700.000

 • Core M-5Y71 (~ i5-4210U)
 • RAM 8G
 • SSD 256G
 • 12.5" FHD

6.300.000

 • Core i5-3300U / i7-3600U
 • RAM 4G
 • SSD 128G / 256G
 • 14"

Giảm giá
8.200.000 7.700.000

 • Core i5-4210U
 • RAM 8G
 • SSD 180G
 • 14"

Dell dưới 14"

Latitude E4310

4.100.000

 • i5-520M
 • RAM 4G
 • HDD 320G
 • 13.3"

5.400.000

 • Core i5-2520M
 • RAM 4G
 • SSD 128G
 • 14″

6.700.000

 • Core i7 3rd
 • RAM 8G
 • HDD 512G
 • 14"

Giảm giá
7.900.0008.900.000

 • Core i5 4th
 • RAM 8G
 • SSD 256G
 • Geforce 720M 2G
 • 14"

7.200.0008.300.000

 • Core i5-5300U
 • RAM 8G
 • HDD / SSD
 • 14"

9.400.000

 • Core i5-6300U
 • RAM 8G
 • SSD 256G
 • 14"

9.300.000

 • Core i3 6th
 • RAM 8G
 • SSD 256G
 • 14"

5.800.000

 • Core i5-3300M
 • RAM 4G
 • HDD 500G
 • 15.6"

4.200.000

 • Core i5-520M
 • RAM 4G
 • HDD 320G
 • 14"

Giảm giá
6.100.000 5.800.000

 • Core i5-3320M
 • RAM 4G
 • SSD 128G
 • Nvidia 5200M
 • 14″

7.200.000

 • Core i5-4300M
 • RAM 8G
 • SSD 256G
 • 14"

Dell 15"

Latitude E6510

4.900.000

 • Core i7-620M
 • RAM 4G
 • HDD 500G
 • Nvidia 3100M
 • 15.6"

Dell 15"

Latitude E6520

5.500.000

 • Core i5-2520M
 • RAM 4G
 • HDD 500G
 • 15.6″

8.300.000

 • Core i7-3520M
 • RAM 8G
 • SSD 256G
 • Geforce 5400M 1G
 • 14"

8.900.000

 • Core i7-4810MQ
 • RAM 8G
 • SSD 256G
 • 15.6"

8.100.000

 • Core i7-4600U
 • RAM 8G
 • SSD 256G
 • 12.5"

7.700.0008.600.000

 • Core i5 / i7 5th
 • RAM 8G
 • SSD 256G
 • 12.5"

Giảm giá
9.200.000 8.800.000

 • Core i5 6th
 • RAM 8G
 • SSD 128G
 • 12.5"

Giảm giá
8.100.000 7.800.000

 • Core i5-4300U
 • RAM 4G
 • SSD 128G
 • 14" HD+

9.400.000

 • Core i5 5th
 • RAM 8G
 • SSD 256G
 • 14" FHD

Giảm giá
10.400.000 9.900.000

 • Core i5-6300U
 • RAM 8G
 • SSD 256G
 • 14" Full HD

10.700.000

 • Core i5-6300U
 • RAM 8G
 • SSD 256G
 • 14" FHD

9.200.000

 • Core i5-6200U
 • RAM 8GB
 • SSD 256G
 • 15.6"

6.100.000

 • Core i5-3320M
 • RAM 8G
 • HDD 512G
 • 14"

7.400.000

 • Core i5-4300U
 • RAM 8G
 • SSD 256G
 • 14"

7.100.0007.700.000

 • Core i5-4300U
 • RAM 4G / 8G
 • SSD 128G / 256G
 • 14"