LAPTOP NHẬP KHẨU

Hiển thị 1–40 của 63 kết quả

7.100.000

 • Core i5 5th
 • RAM 4G
 • SSD 128G
 • 12.5"

7.200.000

 • Core i5-5300U
 • RAM 4G
 • SSD 128G
 • 12.5"

10.300.000

 • Core i5 6300U
 • RAM 8G
 • SSD 256G
 • 12.5"

9.800.000

 • Core i5-5300U
 • RAM 8G
 • SSD 256G
 • 14"

10.600.000

 • Core i5-6300U
 • RAM 8G
 • SSD 256G
 • 14"

14.700.000

 • Core i5-7300U
 • DDR4 8G
 • SSD 256G
 • 14″ Full HD

10.700.000

 • Core i5-7300U
 • RAM 8G
 • SSD 256G
 • 14"

4.200.000

 • Core i5-520M
 • RAM 4G
 • HDD 320 GB
 • 14"

4.300.000

 • Core i5-2520M
 • RAM 4G
 • HDD 320G
 • 14"

7.600.000

 • Core i5-3320M
 • RAM 4G
 • SSD 120G
 • 14"

8.100.000

 • Core i5-4300U
 • RAM 4G
 • SSD 180 GB
 • Radeon 8750M 2G
 • 15.6"

7.800.000

 • Core i5-2500M
 • RAM 4G
 • SSD 128G
 • AMD 6470M 1G
 • 15.6"
   

9.700.000

 • Core M-5Y71 (~ i5-4210U)
 • RAM 8G
 • SSD 256G
 • 12.5" FHD

8.400.000

 • Core i5 3th
 • RAM 4G
 • SSD 128G
 • 14"

9.200.000

 • Core i5-4210U
 • RAM 4G
 • SSD 120G
 • 14"

6.700.000

 • Core i5
 • RAM 4G
 • SSD 128G
 • 14″

Dell dưới 14"

Latitude E4310

4.900.000

 • i5-520M
 • RAM 4G
 • HDD 320G
 • 13.3"

5.400.000

 • Core i5-2520M
 • RAM 4G
 • SSD 128G
 • 14″

6.700.000

 • Core i7 3rd
 • RAM 8G
 • HDD 512G
 • 14"

9.600.000

 • Core i5 4th
 • RAM 4G
 • SSD 128G
 • 14"

7.200.0008.300.000

 • Core i5-5300U
 • RAM 8G
 • HDD / SSD
 • 14"

9.400.000

 • Core i5-6300U
 • RAM 8G
 • SSD 256G
 • 14"

11.300.000

 • Core i3 6th
 • RAM 8G
 • SSD 256G
 • 14"

5.800.000

 • Core i5-3300M
 • RAM 4G
 • HDD 500G
 • 15.6"

4.200.000

 • Core i5-520M
 • RAM 4G
 • HDD 320G
 • 14"

8.100.000

 • Core i5-3320M
 • RAM 4G
 • SSD 128G
 • Nvidia 5200M
 • 14″

7.200.000

 • Core i5-4300M
 • RAM 8G
 • SSD 256G
 • 14"

6.700.000

 • Core i7-620M
 • RAM 4G
 • HDD 500G
 • Nvidia 3100M
 • 15.6"

Dell 15"

Latitude E6520

5.500.000

 • Core i5-2520M
 • RAM 4G
 • HDD 500G
 • 15.6″

8.300.000

 • Core i7-3520M
 • RAM 8G
 • SSD 256G
 • Geforce 5400M 1G
 • 14"

10.800.000

 • Core i7-4810MQ
 • RAM 8G
 • SSD 256G
 • 15.6"

9.500.000

 • Core i5-4300U
 • RAM 4G
 • SSD 128G
 • 12.5"

7.700.0008.600.000

 • Core i5 / i7 5th
 • RAM 8G
 • SSD 256G
 • 12.5"

11.200.000

 • Core i5 6th
 • RAM 8G
 • SSD 256G
 • 12.5"

9.200.000

 • Core i5-4300U
 • RAM 4G
 • SSD 128G
 • 14" HD+

9.400.000

 • Core i5 5th
 • RAM 8G
 • SSD 256G
 • 14" FHD

11.700.000

 • Core i5-6300U
 • RAM 8G
 • SSD 256G
 • 14" Full HD

10.700.000

 • Core i5-6300U
 • RAM 8G
 • SSD 256G
 • 14" FHD

9.200.000

 • Core i5-6200U
 • RAM 8GB
 • SSD 256G
 • 15.6"

6.100.000

 • Core i5-3320M
 • RAM 8G
 • HDD 512G
 • 14"